De hardheid van water is regio-afhankelijk. Het duidt de hoeveelheid calcium (kalk) en magnesium in het water aan en wordt uitgedrukt in Franse graden (°f). Er worden volgende categorieën onderscheiden:

Zeer zacht water: minder dan 7 °f
zacht water: 7 °f – 15 °f
middel hard water: 16 °f – 30 °f
hard water: 30 °f – 45 °f
zeer hard water: meer dan 45 °f