Hoeveel zakken zouttabletten heb ik nodig?

Dit is afhankelijk van uw waterverbruik, het zoutverbruik van uw waterverzachter en de waterhardheid van uw regio. De meeste fabrikanten geven het aantal kg zout dat per jaar zou verbruikt worden.

Dit is berekend op het waterverbruik van een gemiddeld gezin bij een middel harde waterhardheid.


Wat is waterhardheid?

De hardheid van water is regio-afhankelijk. Het duidt de hoeveelheid calcium (kalk) en magnesium in het water aan en wordt uitgedrukt in Franse graden (°f). Er worden volgende categorieën onderscheiden:

Zeer zacht water: minder dan 7 °f
zacht water: 7 °f – 15 °f
middel hard water: 16 °f – 30 °f
hard water: 30 °f – 45 °f
zeer hard water: meer dan 45 °f


Waterhardheid per provincie

In de tabel wordt de gemiddelde hardheid van het water weergeven per provincie.
Op de website waterhardheidpergemeente.be kan u de hardheid van het water in uw gemeente opzoeken. 

West-Vlaanderen 37 °f
Oost-Vlaanderen 32 °f
Antwerpen 18 °f
Vlaams-Brabant 34 °f
Limburg 26 °f